Over ons

Ons gebedsteam wordt gevormd door christenen uit verschillende kerken in de regio. Wij zijn simpelweg een groep mensen die geloven in God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie personen, samen 1 God. We geloven dat God alles heeft gemaakt. Ook ons mensen. Wij zijn de kroon op Zijn schepping en God wil graag met ons in verbondenheid leven. Hij is een relationeel God. En daarom hebben we een keuze, of we wel of niet Zijn Liefde aannemen. Want Liefde dwingt niet.
Misschien heb je wel eens gehoord over de eerste mensen, Adam en Eva. Zij kozen er bewust voor om uit de verbondenheid met God te stappen. Dat noemen we ook wel de zondeval. Sindsdien ervaren we daarvan de negatieve gevolgen in onszelf en in de wereld om ons heen. Denk aan angst, gebrokenheid, eenzaamheid, schaamte, schuld, ziekte. Dit alles is NIET wat God voor ons voor ogen heeft. Wat nog het meest belangrijk is, is ons leven na dit leven hier op aarde. Onze ziel heeft eeuwigheidswaarde. Er is een leven na dit leven. Op een plek met God of zonder God. De plek zonder God, zonder Liefde, zonder Licht, zonder Vrede, dat is zeker niet de plek die God voor jou verlangt.
Om ons met Hem te kunnen verzoenen heeft God Zijn Zoon Jezus als mens naar de aarde laten gaan. Jezus heeft ons laten zien: -wie Hij (de Vader) is, -hoe we ons leven met God kunnen leiden en – Hij heeft de straf voor onze zonden, ziekten en tekortkomingen op zich genomen. Hij houdt namelijk zoveel van ons, dat Hij ons niet in de gebrokenheid wil laten. Laat staan dat Hij ons in onzekerheid wil laten over waar wij de eeuwigheid door zullen brengen. Als wij Hem aanvaarden als onze Redder en Heer van ons leven, dan aanvaard Hij ons als Zijn geliefde zoon of dochter, voor altijd.

God zoekt jou

God wil niets liever dan contact met ons hebben, Hij wil Zijn hart met ons delen. Of je gelooft of niet, christen bent of niet, naar een kerk gaat of niet; wij nodigen je uit om eens langs te komen. Zodat je mag ervaren dat God ook jou op het oog heeft, dat Hij weet wat je nodig hebt en jou daarin tegemoet wil komen. Wij doen dat door middel van gebed, dat is spreken met God. Zo kun je in contact komen met Hemzelf en je noden bij Hem persoonlijk bekend maken via anderen. De woorden die Hij voor jou heeft, mogen wij doorgeven aan je door middel van gebed.

Wat kun je verwachten als bezoeker?

We zullen eerst de tijd nemen om elkaar te ontmoeten. Na ontvangst en kennismaking heb je de gelegenheid om te vertellen waar je gebed voor wilt vragen. Als je niets wilt vertellen is dat natuurlijk ook prima. Hierna zullen we de tijd nemen om voor je te bidden. Mocht je alleen gebed willen ontvangen van mensen van je eigen geslacht dan is dat mogelijk. Er zal altijd door 2 personen voor je gebeden worden.

Wat is bidden?

Bidden is praten met God. Maar bidden is ook luisteren naar God. Tijdens het gebed kunnen er dan ook stiltes zijn. Voor jezelf is het belangrijk om je tijdens het gebed te concentreren op God. Stel Hem in stilte een vraag  of vertel Hem wat je verlangen is. Je kunt ook in stilte instemmen met de gebeden die over je uitgesproken worden.
Het kan zijn dat we als bidders een indruk of een beeld ontvangen van God. Dit zullen we dan tijdens het gebed aan je voorleggen. Je kunt daar even over doorpraten, waarna er weer verder gebeden kan worden. Het kan dus zijn dat een tijd van gebed er als volgt uitziet: bidden, stilte, bidden, indruk delen, praten, bidden, stilte, bidden.
Over het algemeen zal een tijd van gebed door de bidders zelf worden beëindigd. Hierna kun je nog met elkaar evalueren. Wij zouden het erg leuk vinden als je ons een paar weken na je bezoek laat weten hoe het met je gaat en hoe je het gebed hebt ervaren.